Warunki płatności i wysyłki towaru

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę lub w miejscu osobistego odbioru (płatność za pobraniem);
  w formie przedpłaty – przelewem bankowym na konto na podstawie faktury proforma.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, może spowodować jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 3. Sklep publikuje – w „koszyku” po dodaniu do niego towaru – informację o planowanym czasie wysyłki, czyli liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja to jest orientacyjnym czasem liczonym od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu.
 4. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia. Status realizacji Zamówienia zarejestrowany Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.
 5. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera.
 6. W przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, albo – w przypadku wyboru płatności za pobraniem – braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę – kurier zostawia awizo z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera. Po dniu awizacji, następnego dnia roboczego, ponawiana jest próba doręczenia. Po drugiej nieudanej próbie doręczenia, Klient otrzymuje powtórne awizo, a przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy.
 7. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie papierowej wraz z doręczeniem towaru.
 8. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub/i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.